Základní umělecká škola
Jindřicha Jindřicha Cheb
Pomáháme rozvinout
přirozený talent dětí
Drobečková navigace

Vše o škole > Obory > Hudební obor

Hudební obor

1x v týdnu nástroj (45 minut)

1 x v týdnu hudební nauka (45 minut)

Hudební nauka

Hudební poznatky z jednotlivých předmětů rozšiřuje a upevňuje hudební nauka, která pomáhá vychovat z žáků hudbymilovné a kulturní lidi.

Cílem by pro všechny absolventy hudebního oboru mělo být dosažení takové hudební úrovně, aby se mohli dál uplatnit jako dobří amatérští hudebníci a podle zájmu se mohli dál úspěšně ucházet o studium na středních a vysokých školách s hudebním zaměřením.

Žáci navštěvují jednu hodinu hudební nauky týdně podle rozvrhu hudební nauky.

Přípravný ročník
Přípravná hudební výchova (PHV) je zkušební třída pro začínající muzikanty. Seznamují se zvoleným hudebním nástrojem a zároveň navštěvují přípravnou hudební výchovu, kde si osvojují základní hudební znalosti. Na konci školního roku jsou pak žáci na základě postupové zkoušky přijímáni do 1. ročníku základního studia.

Hra na nástroj, zpěv

Učitelé hudebního oboru jsou uvedeni v přehledu pedagogů naší školy.

V hlavním předmětu se učí žáci zvládnout techniku a výraz zvoleného nástroje nebo zpěvu tak, aby se jim stal prostředníkem k sebevyjádření, reprodukci skladeb sólových, ansámblových a komorních, případně vlastní improvizaci. Poznávají hodnotnou hudební literaturu, cvičí se v pohotovosti, čtení z listu a paměti. Dále procházejí přípravou k souhře: čtyřruční hra, hra v souboru, orchestru, komorní hra, komorní a sborový zpěv.

Ve vyšších ročnících se dále žáci zapojují do souborové a komorní hry.

Výuka v hudebním oboru se řídí podle platných učebních plánů.

Hudební nástroje
Hudební obor nabízí studium hry na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, trubku, lesní roh, tenor, baryton, pozoun, tubu, housle, violu, violoncello, kontrabas, klavír, akordeon, keyboard, kytaru, baskytaru, dudy a bicí nástroje.

Oddělení

Dechové a bicí, Smyčcové, Klavírní, Kytarové, Akordeonové, Pěvecké - rozvrh zkoušek.

 
Z koncertu klavírního oddělení v Císařských lázních 18.1.2015  
Koncert žáků ze třídy Petry Volfové dne 31.1.2013 Koncert klavírního oddělení dne 6.3.2013

Z koncertu žáků ze třídy Petry Volfové dne 31.1.2013

 Z koncertu klavírního oddělení dne 6.3.2013

   

Třída I. Žídkové 18.1.2013

smyčcový soubor

Z koncertu žáků třídy I. Žídkové 18.1.2013

 Smyčcové oddělení

 

Základní studium
Základní studium od 1. ročníku se obvykle se dělí na dva cykly, z nichž první trvá 7 let a druhý 4 roky, u jednotlivých nástrojových oborů se délka cyklů může lišit.

Žáci navštěvují jednu hodinu výuky hlavního nástroje týdně.

Uplatnění

Žáci hudebního oboru naší školy se aktivně podílí na bohatém kulturním životě města a okolí. Každoročně pořádáme koncerty pro veřejnost, koncerty pro seniory, koncerty pro základní  a mateřské školy, vánoční koncerty a besídky pro rodiče, hudební doprovody na různých výstavách, vernisážích, slavnostních akcích apod.

Každoročně připravujeme žáky hudebního oddělení do soutěží Základních uměleckých škol v sólové, komorní a souborové hře, které vypisuje ministerstvo školství a také ke studiu na uměleckých školách vyššího typu jako jsou konzervatoře či jiné střední umělecké školy.

Poslání

Posláním hudebního oboru je poskytovat žákům, kteří mají potřebné předpoklady a zájem, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se ve svém životě dovedli uplatnit v různých žánrech jako amatéři nebo budoucí profesionálové, byli schopni vlastního instrumentálního nebo pěveckého projevu a vypěstovat v nich vědomí, že v umění jsou tyto hodnoty výsledkem cílevědomé a ukázněné práce.

akademie_plakát.png

Kalendář akcí

Nechte si posílat naše pozvánky do e-mailu.

Uvedené termíny můžeme průběžně aktualizovat.


BŘEZEN

3.školní kolo ve hře na klavír, 16.00

6. - smyčce, okresní kolo soutěže, ZUŠ Františkovy Lázně

7. - vystoupení na MDŽ, TO, KC Svoboda

7.-8. - sbor Kopretiny, soustředění Lipová

11. - ?

Od 11. března 2020 je škola až do odvolání uzavřena.

Všechny akce a soutěže až do odvolání odpadají.

(12. - 6. školní koncert, 17.00

(13. - klavíry, okresní kolo soutěže, ZUŠ Cheb

(15. - sbor Kopretiny, výměnný koncert s TDS Tachov

17.koncert minimalistické hudby  Zelí Potkan Orchestra, sál školy, 18.00

19. - kytary, okresní kolo soutěže, ZUŠ Cheb

20.-21. - krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje, ZUŠ Bečov

21. - TO, Ples harmonikářů Mariánské Lázně

23.-25.celostátní kolo v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek

24.recitátorská soutěž Dětská scéna, ZUŠ Cheb

26. - Koncert učitelů, 18.00

26.-27. - krajské kolo soutěže literárně dramatického oboru, ZUŠ Ostrov

31. - kytary, krajské kolo soutěže, ZUŠ Kraslice)

31. - uzávěrka soutěže

animag 2020

propozice animagweb soutěže Animág


DUBEN

2. - klavíry, krajské kolo soutěže, ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary

23. - 7. školní koncert - jazzový, 17.00

28., 29. - výchovné koncerty pro MŠ

30. - VO, krajská kola, ZUŠ Ostrov

velikonoční vystoupení, pěvecké sbory, LDO


KVĚTEN

5. - Den otevřených dveří, 15.00

11. - Zápis, 13.00

14. - ZUŠ OPEN

17. - Koncert pro maminky, 10.00

21. - 8. školní koncert, 17.00

postupové a závěrečné zkoušky

29. - testy z HN


ČERVEN

Chebské dvorky

17. - Slavnostní předávání absolventských vysvědčení, 17.00

19. - konec přihlášek do Akademie