Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb

pomáháme rozvinout přirozený talent dětí

 

Hudební obor nabízí studium v dechovém a bicím, smyčcovém, klavírním, kytarovém, akordeonovém a pěveckém oddělení.

Při škole působí několik hudebních souborů a pěveckých sborů, kde žáci získávají nové dovednosti při souhře.

Během školního roku můžete navštívit školní koncerty a další akce, o kterých s předstihem informujeme v Aktualitách.

 

Výtvarný obor se kromě klasické malby a kresby věnuje různorodým technikám - grafice, linorytu, modelování a keramice. Práce našich žáků jsou k vidění i ve vestibulu naší školy, zdobí chodby i předsálí a jsou pravidelně obměňovány. Přijďte nahlédnout.

 

Taneční obor - Od správného držení těla a prvních tanečních krůčků až po zvládnutí základů jednotlivých tanečních technik. Taneční skupina tradičně doprovází Městský dechový orchestr.

 

Literárně dramatický obor nabízí žákům osvojit si přirozený a kultivovaný projev, komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a estetické vnímání. Rozvíjí zároveň techniky pohybové, mluvní a hudebně - rytmické. Kromě vlastní tvorby divadelní a slovesné navštěvují žáci vybraná divadelní a filmová představení, koncerty a výstavy.

ba, kresba, grafické techniky - linoryt, modelování a tvorba z keramické hlíny.

Uvažujete-li o studiu na naší škole...

... vězte, že naši školu navštěvují žáci již od předškolního věku. Každoročně v květnu probíhá Zápis nových žáků. Vzdělání je poskytováno za úplatu a podle ŠVPučebních plánů MŠMT.

Úspěchy našich žáků - Rádi zde prezentujeme výsledky našich žáků v různých soutěžích a přehlídkách.

Učitelé jsou uvedeni v přehledu pedagogů naší školy.

Historie školy sahá až do doby před 2. světovou válkou, velmi pečlivě a zajímavě je zachycena v kronice naší školy.

Česky Deutsch

Aktuality a koncerty

Kalendář akcí

Pro tento rok chystáme opět 9 školních koncertů, koncert bývalých žáků a koncert učitelů, koncert pro maminky.

Klavírní oddělení chystá 2 velké koncerty – v Císařských lázních ve Františkových Lázních a ve Valdštejnské obrazárně chebského muzea.

Pěvecké oddělení uspořádá adventní a jarní koncert v kostele sv. Václava.

Žáci literárně dramatického oddělení vystoupí na adventních a velikonočních koncertech v chebském muzeu, na Noci kostelů, na festivalu Chebské dvorky.

Nechte si posílat naše pozvánky do emailu.


PROSINEC

2. -  rozsvěcení vánočního stromu, Kopretiny, Pomezí

3. - vernisáž dětských prací, flétnový soubor, GAVU

5. - vystoupení pro základní školy, LDO + Kopretiny

10. - vánoční trhy, LDO +  Sedmikrásky a Kopretiny

12. - předávání cen nejlepším sportovcům, kytarový soubor, obřadní síň MÚ

15. - vánoční koncert, Kopretiny + Špalíček, Valdštejnská obrazárna

17. - Adventní čtení, flétnový soubor, GVU Cheb

17. - vánoční koncert, MDO + TO, KC Svoboda

19. - vánoční vystoupení, TO, Západočeské divadlo

21. - vánoční koncert, Kopretiny, Císařské lázně Františkovy Lázně

22. - 3. školní koncert

26. - vánoční koncert smyčcového komorního orchestru, žáci sólového zpěvu, Muzeum Cheb


LEDEN

26. - 4. školní koncert


ÚNOR

23. - 5. školní koncert


BŘEZEN

2. - koncert učitelů

30. - 6. školní koncert


DUBEN

7. - koncert bývalých žáků

20 - 7. školní koncert

27. - 8. školní koncert


KVĚTEN

10. - zápis

14. - koncert pro maminky

25. - 9. školní koncert