Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb

pomáháme rozvinout přirozený talent dětí

 

Hudební obor nabízí studium v dechovém a bicím, smyčcovém, klavírním, kytarovém, akordeonovém a pěveckém oddělení.

Při škole působí několik hudebních souborů a pěveckých sborů, kde žáci získávají nové dovednosti při souhře.

Během školního roku můžete navštívit školní koncerty a další akce, o kterých s předstihem informujeme v Aktualitách.

 

Výtvarný obor se kromě klasické malby a kresby věnuje různorodým technikám - grafice, linorytu, modelování a keramice. Práce našich žáků jsou k vidění i ve vestibulu naší školy, zdobí chodby i předsálí a jsou pravidelně obměňovány. Přijďte nahlédnout.

 

Taneční obor - Od správného držení těla a prvních tanečních krůčků až po zvládnutí základů jednotlivých tanečních technik. Taneční skupina tradičně doprovází Městský dechový orchestr.

 

Literárně dramatický obor nabízí žákům osvojit si přirozený a kultivovaný projev, komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a estetické vnímání. Rozvíjí zároveň techniky pohybové, mluvní a hudebně - rytmické. Kromě vlastní tvorby divadelní a slovesné navštěvují žáci vybraná divadelní a filmová představení, koncerty a výstavy.

ba, kresba, grafické techniky - linoryt, modelování a tvorba z keramické hlíny.

Uvažujete-li o studiu na naší škole...

... vězte, že naši školu navštěvují žáci již od předškolního věku. Každoročně v květnu probíhá Zápis nových žáků. Vzdělání je poskytováno za úplatu a podle ŠVPučebních plánů MŠMT.

Úspěchy našich žáků - Rádi zde prezentujeme výsledky našich žáků v různých soutěžích a přehlídkách.

Učitelé jsou uvedeni v přehledu pedagogů naší školy.

Historie školy sahá až do doby před 2. světovou válkou, velmi pečlivě a zajímavě je zachycena v kronice naší školy.

Česky Deutsch

Aktuality a koncerty

Kalendář akcí

Pro tento rok chystáme opět 9 školních koncertů, koncert bývalých žáků a koncert učitelů, koncert pro maminky.

Klavírní oddělení chystá 2 velké koncerty – v Císařských lázních ve Františkových Lázních a ve Valdštejnské obrazárně chebského muzea.

Pěvecké oddělení uspořádá adventní a jarní koncert v kostele sv. Václava.

Žáci literárně dramatického oddělení vystoupí na adventních a velikonočních koncertech v chebském muzeu, na Noci kostelů, na festivalu Chebské dvorky.

Nechte si posílat naše pozvánky do emailu.


BŘEZEN

9. - koncert učitelů

30. - 6. školní koncert

Krajská kola soutěží ZUŠ - klavír, kytara, smyčcové nástroje.


DUBEN

1. - vyhlášení sportovců roku v KC Svoboda, taneční oddělení

7. - koncert bývalých žáků

8. - Jidáše honíme, dřevem mu zvoníme, Muzeum Cheb, TO + LDO

20 - 7. školní koncert

22. - Oslavy osvobození města, TO + MDO

27. - 8. školní koncert

30. - lampionový průvod, TO + MDO


KVĚTEN

10. - zápis

14. - koncert pro maminky

25. - 9. školní koncert