Základní umělecká škola
Jindřicha Jindřicha Cheb
Pomáháme rozvinout
přirozený talent dětí

Nejbližší akce

Datum konání: 14. října 2020 - 24. listopadu 2020

Výuka od 14. října

Individuální i kolektivní výuka jsou vyučovány distančně.

Datum konání: 25. listopadu 2020 - 31. prosince 2020

Výuka od 25. listopadu

Individuální prezenční výuka opět povolena.

  

Vážení přátelé,

v těchto dnech vzpomínáme na osobnost, která nás 9. listopadu navždy opustila, na našeho dlouholetého kolegu, pana Jaroslava Paška.

Do naší školy, tehdy Lidové školy umění Jindřicha Jindřicha Cheb, nastoupil na částečný úvazek v roce 1973 jako učitel hry na klarinet a během let začal vyučovat také hru na saxofon.

Za dobu svého působení vychoval velké množství nadšených muzikantů a výborných a úspěšných profesionálů. Jeho žáci v soutěžích vždy dosahovali vynikajících výsledků.

Odešel milý a vstřícný člověk, který měl vždy pro každého vlídné a vtipné slovo a úsměv na tváři. Všem nám bude velmi chybět.

S úctou a láskou vzpomínají kolegové.

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb

U nás můžete studovat obor hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický.

Uvažujete-li o studiu na naší škole...

... vězte, že naši školu navštěvují žáci již od předškolního věku. Každoročně v květnu probíhá zápis nových žáků. Vzdělání je poskytováno za úplatu a podle ŠVP a učebních plánů MŠMT.

Úspěchy našich žáků - Rádi zde prezentujeme výsledky našich žáků v různých soutěžích a přehlídkách.

Učitelé jsou uvedeni v přehledu pedagogů naší školy.

Historie školy sahá až do doby před 2. světovou válkou, velmi pečlivě a zajímavě je zachycena v kronice naší školy.  


Kalendář akcí

Nechte si posílat naše pozvánky do e-mailu.

Uvedené termíny můžeme průběžně aktualizovat.


14. - od 14. 10. do 24. 11. je výuka distanční, vstup žákům do školy je zakázán. Čtěte dále.


LISTOPAD

25. - od 25. 11. je opět povolena individuální prezenční výuka. Čtěte dále.

(Noc divadel

26. - 2. školní koncert)


PROSINEC

Adventní koncert pěveckého oddělení a hostů, vystoupení na vánočních trzích, LDO, pěvecké sbory

vánoční koncert v KC Svoboda, MDO

17. - 3. školní koncert


LEDEN

koncert klavírního oddělení

8. -  testy z HN

28. - 4. školní koncert


ÚNOR

25. - 5. školní koncert


BŘEZEN

18. - Koncert učitelů

25. - 6. školní koncert


DUBEN

16. - koncert bývalých žáků školy

20., 21. - výchovné koncerty pro MŠ

27. - Den otevřených dveří

29. - 7. školní koncert

Velikonoce v muzeu, LDO


KVĚTEN

5. - zápis do ZUŠ

16. - jarní koncert pro maminky, KC Svoboda

20. - 8. školní koncert

Postupové a závěrečné zkoušky

28. - testy z HN


ČERVEN

postupové a závěrečné zkoušky

16. - slavnostní předávání absolventských vysvědčení