Základní umělecká škola
Jindřicha Jindřicha Cheb
Pomáháme rozvinout
přirozený talent dětí

Nejbližší akce

Datum konání: 17. listopadu 2018 - jednodenní událost

Noc divadel 2018

Žáci ZUŠ na prknech Západočeského divadla.


2018/2019

Výtvarný obor

Noví žáci stále vítáni.P1000079.JPG

Ozvěte se nám.

Dodatečný zápis

Kytara pro děti od 5 let

kytara

26. - 30. listopadu 14-17

Pozvánka

Festival tvorby

Festival tvorby ZUŠ
 


Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb

U nás můžete studovat obor hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický.

Uvažujete-li o studiu na naší škole...

... vězte, že naši školu navštěvují žáci již od předškolního věku. Každoročně v květnu probíhá zápis nových žáků. Vzdělání je poskytováno za úplatu a podle ŠVP a učebních plánů MŠMT.

Úspěchy našich žáků - Rádi zde prezentujeme výsledky našich žáků v různých soutěžích a přehlídkách.

Učitelé jsou uvedeni v přehledu pedagogů naší školy.

Historie školy sahá až do doby před 2. světovou válkou, velmi pečlivě a zajímavě je zachycena v kronice naší školy. 

Kalendář akcí

Nechte si posílat naše pozvánky do e-mailu.

Uvedené termíny můžeme průběžně aktualizovat.


LISTOPAD

3. - Březovský lístek

7. - Oceňování žáků Karlovarským krajem, Klášter Teplá

17. - Noc divadel, LDO, TO

19. - 22. - Festival tvorby ZUŠ

22. - 2. školní koncert

22. - 24. - soutěž v sólovém zpěvu, Olomouc

24. - Představení LDO, dětská knihovna Cheb

26. - 30. - zápis na kytaru, 14-17 hodin


PROSINEC

1. - Advent v muzeu, LDO + pěvecké sbory

2. - Sněhová královna, zájezd, Praha

2. - Předvánoční pohlazení, koncert a výtvarné dílny, KC Svoboda

2. - adventní koncert, kostel sv. Václava v Chebu, pěvecké oddělení

7. - koncert pěveckého sboru Kopretiny, vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze

12. - vánoční trhy v Chebu, LDO + Sedmikrásky + Kopretiny

15. - koncert k 60. výročí založení MDO, KC Svoboda

18. - vánoční představení, TO, Západočeské divadlo

20. - 3. školní koncert


LEDEN

koncert klavírního oddělení, Císařské lázně, Františkovy Lázně

školní kola soutěží

11. - testy z HN

24. - 4. školní koncert

31. - do 31. 1. úhrada školného na 2. pololetí


ÚNOR

14. - 5. školní koncert

15. - okresní kolo v komorní hře, dřevěné dechové nástroje, Cheb

koncert klavírního oddělení, Valdštejnská obrazárna