Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb

pomáháme rozvinout přirozený talent dětí

 

Hudební obor nabízí studium v dechovém a bicím, smyčcovém, klavírním, kytarovém, akordeonovém a pěveckém oddělení.

Při škole působí několik hudebních souborů a pěveckých sborů, kde žáci získávají nové dovednosti při souhře.

Během školního roku můžete navštívit školní koncerty a další akce, o kterých s předstihem informujeme v Aktualitách.

 

Výtvarný obor se kromě klasické malby a kresby věnuje různorodým technikám - grafice, linorytu, modelování a keramice. Práce našich žáků jsou k vidění i ve vestibulu naší školy, zdobí chodby i předsálí a jsou pravidelně obměňovány. Přijďte nahlédnout.

 

Taneční obor - Od správného držení těla a prvních tanečních krůčků až po zvládnutí základů jednotlivých tanečních technik. Taneční skupina tradičně doprovází Městský dechový orchestr.

 

Literárně dramatický obor nabízí žákům osvojit si přirozený a kultivovaný projev, komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a estetické vnímání. Rozvíjí zároveň techniky pohybové, mluvní a hudebně - rytmické. Kromě vlastní tvorby divadelní a slovesné navštěvují žáci vybraná divadelní a filmová představení, koncerty a výstavy.

ba, kresba, grafické techniky - linoryt, modelování a tvorba z keramické hlíny.

Uvažujete-li o studiu na naší škole...

... vězte, že naši školu navštěvují žáci již od předškolního věku. Každoročně v květnu probíhá Zápis nových žáků. Vzdělání je poskytováno za úplatu a podle ŠVPučebních plánů MŠMT.

Úspěchy našich žáků - Rádi zde prezentujeme výsledky našich žáků v různých soutěžích a přehlídkách.

Učitelé jsou uvedeni v přehledu pedagogů naší školy.

Historie školy sahá až do doby před 2. světovou válkou, velmi pečlivě a zajímavě je zachycena v kronice naší školy.

Česky Deutsch

Aktuality a koncerty

Kalendář akcí

pozvánky do emailu

 


ČERVEN

2. - vystoupení v Sadové kavárně Františkovy Lázně, TO

3. - zkoušky z HN

4. - Bernsdorf, nová spolupráce s dětským orchestrem, TO

1.-3. - postupové a závěrečné zkoušky

5. - Rodiče hrají s dětmi, Františkovy Lázně

7. - slavnostní předávání absolventských vysvědčení

9. - LDO Chebské dvorky

10. - závěrečné vystoupení TO v divadle

10. - zkoušky z HN

10. - koncert České filharmonie v Praze pro žáky a učitele klavírního oddělení

11.-18. - mezinárodní festival Rimini, MDO + TO

14. - koncert Sedmikrásky, Kopretiny, Špalíček v muzeu


ČERVENEC

1.-3. - FIJO Cheb


PRÁZDNINY

pondělí 9 - 10

hodiny pro veřejnost