Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb

pomáháme rozvinout přirozený talent dětí

 

Hudební obor nabízí studium v dechovém a bicím, smyčcovém, klavírním, kytarovém, akordeonovém a pěveckém oddělení.

Při škole působí několik hudebních souborů a pěveckých sborů, kde žáci získávají nové dovednosti při souhře.

Během školního roku můžete navštívit školní koncerty a další akce, o kterých s předstihem informujeme v Aktualitách.

 

Výtvarný obor se kromě klasické malby a kresby věnuje různorodým technikám - grafice, linorytu, modelování a keramice. Práce našich žáků jsou k vidění i ve vestibulu naší školy, zdobí chodby i předsálí a jsou pravidelně obměňovány. Přijďte nahlédnout.

 

Taneční obor - Od správného držení těla a prvních tanečních krůčků až po zvládnutí základů jednotlivých tanečních technik. Taneční skupina tradičně doprovází Městský dechový orchestr.

 

Literárně dramatický obor nabízí žákům osvojit si přirozený a kultivovaný projev, komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a estetické vnímání. Rozvíjí zároveň techniky pohybové, mluvní a hudebně - rytmické. Kromě vlastní tvorby divadelní a slovesné navštěvují žáci vybraná divadelní a filmová představení, koncerty a výstavy.

ba, kresba, grafické techniky - linoryt, modelování a tvorba z keramické hlíny.

Uvažujete-li o studiu na naší škole...

... vězte, že naši školu navštěvují žáci již od předškolního věku. Každoročně v květnu probíhá Zápis nových žáků. Vzdělání je poskytováno za úplatu a podle ŠVPučebních plánů MŠMT.

Úspěchy našich žáků - Rádi zde prezentujeme výsledky našich žáků v různých soutěžích a přehlídkách.

Učitelé jsou uvedeni v přehledu pedagogů naší školy.

Historie školy sahá až do doby před 2. světovou válkou, velmi pečlivě a zajímavě je zachycena v kronice naší školy.

VÝSLEDKY

CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA KLAVÍR

Vynikající umístění.

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY

 1. místo pro komorní trio.

 

KRAJSKÉ KOLO VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE

22. 3. 2017

 

KRAJSKÉ KOLO VE HŘE NA KYTARU – SÓLO

Třikrát 1. místo s postupem do celostátního kola.

 

DĚTSKÁ SCÉNA 2017

Soutěž dětských recitátorů

 


OCENĚNÍ KE DNI UČITELŮ

Ocenění nadací Schola Ludus 2017_2[1].JPG

čtěte dále


MDO

http://www.mdocheb.cz


Kruh přátel hudby

poloviční vstupné pro naše žáky

http://www.zuscheb.cz/index.php?id=85310&action=detail&nid=10459&lid=cs&oid=3979374

Sezóna 2016/2017

Česky Deutsch

Aktuality a koncerty

Kalendář akcí

Pro tento rok chystáme opět 9 školních koncertů, koncert bývalých žáků a koncert učitelů, koncert pro maminky.

Klavírní oddělení chystá 2 velké koncerty – v Císařských lázních ve Františkových Lázních a ve Valdštejnské obrazárně chebského muzea.

Pěvecké oddělení uspořádá adventní a jarní koncert v kostele sv. Václava.

Žáci literárně dramatického oddělení vystoupí na adventních a velikonočních koncertech v chebském muzeu, na Noci kostelů, na festivalu Chebské dvorky.

Nechte si posílat naše pozvánky do emailu.


DUBEN

1. - vyhlášení sportovců roku v KC Svoboda, taneční oddělení

3. - vystoupení v penzionu pro seniory, LDO, flétnový a kytarový soubor, akordeon

7. - koncert bývalých žáků

8. - Jidáše honíme, dřevem mu zvoníme, Muzeum Cheb, TO + LDO

14. - Kopretiny, koncert ve Františkových Lázních, Glauberův pramen

20. - 7. školní koncert

20. - 23. - celostátní kolo klavírní soutěže Praha

21. - 23. - Teplické flautohry

22. - Oslavy osvobození města, TO + MDO

27. - 8. školní koncert

30. - lampionový průvod, TO + MDO


KVĚTEN

1. - vystpoupení tanečního oddělení, Bernsdorf

2., 3. - výchovné koncerty pro žáky MŠ

10. - zápis 14.00 - 18.00

12. - celostátní kolo - smyčcové nástroje, ZUŠ Liberec 

14. - koncert pro maminky 10.00

19. + 21. - klavírní soutěž Karlovarská růžička

19., 20. - celostátní kolo soutěže ve hře na kytaru, ZUŠ T. Brzkové Plzeň

20. - zahájení lázeňské sezóny ve Františkových Lázních, TO + MDO

23. - zájezd žáků do karlínského divadla na představení Rusalka

25. - 9. školní koncert

29. - 31. - postupové a závěrečné zkoušky

30. - ZUŠ OPEN


ČERVEN

1. - 9. - postupové a závěrečné zkoušky