Základní umělecká škola
Jindřicha Jindřicha Cheb
Pomáháme rozvinout
přirozený talent dětí
Drobečková navigace

Vše o škole > Dokumenty > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městský úřad Cheb
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 02, Cheb

Základní účel zřízení - školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura 

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha
  Židovská 406/8
  350 02 Cheb

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha
  Židovská 406/8
  350 02 Cheb

 • 4.3 Úřední hodiny

  -

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 354 422 993

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zuscheb.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha
  Židovská 406/8
  350 02 Cheb

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  -

  Další elektronické adresy:

  zuscheb@zuscheb.cz

 • 4.8 Datová schránka

  ar8aky

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 

6. IČO

47722193

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zuscheb@zuscheb.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): ar8aky

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Židovská 406/8, 350 02 Cheb

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.

Kalendář akcí

Nechte si posílat naše pozvánky do e-mailu.

Uvedené termíny můžeme průběžně aktualizovat.


 ZÁŘÍ

4.-8. - domluva rozvrhu


 ŘÍJEN

19. - 1. školní koncert

21. - Grand Prix

28.-29. - ladění klavírů


 LISTOPAD

1. - Slavnostní oceňování nejúspěšnějších žáků v soutěžích, Dvorana Loket

4. - Halloween - Příběhy zemřelých bytostí

10. - Vystoupení žáků LDO v Papírně

18. - Noc divadel LDO

23. - 2. školní koncert

30. - Louskáčkování představení TO v ZDCH

 


 PROSINEC

21. - 3. školní koncert


 LEDEN

21. - koncert klavírního oddělení (Císařské lázně)

25. - 4. školní koncert


ÚNOR

1. - přehlídka mladých    talentů klavírní hry

9. - okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

29. - 5. školní koncert


BŘEZEN

6. - okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

21. - koncert učitelů

26. - 6. školní koncert


DUBEN

11. - přehlídka etud (klavírní oddělení)

23. - výchovné koncerty pro MŠ

25. - 7. školní jazzový koncert


KVĚTEN

2. - den otevřených dveří

5. - koncert pro maminky KC Svoboda

16. - zápis žáků do ZUŠ

30. - 8. školní koncert

31. - koncert a vernisáž Akademie pro seniory


 ČERVEN

1. - ZUŠ Open

15. - ZUŠ Open v Karlových Varech

19. - slavnostní předání absolventských vysvědčení