Základní umělecká škola
Jindřicha Jindřicha Cheb
Pomáháme rozvinout
přirozený talent dětí
Drobečková navigace

Vše o škole > Historie

Historie základní umělecké školy v Chebu

Německá hudební škola

Již před 2. světovou válkou byla původní hudební škola v Chebu německá a ředitel školy byl rakouský Němec p. Schelz. Vyučovalo se v nezdravých sklepních prostorách tehdejšího Rudolfína (za války z části vybombardované).

Česká hudební škola

Po válce v roce 1945 byl tehdejším osidlovacím úřadem Plzeň vyslán do Chebu k organizování české hudební školy Josef Šťastný, který se čerstvě vrátil z koncentračního tábora. Počátky budování organizace školy narážely v poválečné, revoluční době na řadu potíží, jednak s vyhledáním vhodné budovy, vybavením patřičného příslušenství, jako nábytkem, nástroji a ostatními vyučovacími pomůckami, tak i s nepochopením tehdejších úřadujících orgánů.

V roce 1946 byla škole konečně přidělena budova na třídě Československé obrněné brigády a výuka mohla od 1. března 1946 provizorně fungovat. Vyučování zahájil jako ředitel Josef Šťastný a spolu s ním učitelé Václav Schánil a V. Schrauzerová.

Postupným dosidlováním Chebu přicházelo stále více žáků a tak během tří let čítala škola 17 učitelských sil a 400 žáků. Ukázalo se, že rychlému tempu růstu školy tato budova nestačí a tak bylo již 1. září 1946 zahájeno vyučování ve větší budově v tehdejší Kubelíkově ulici č. 5, kde se vyučovalo až do roku 1958. Po roce 1958 byla škole přidělena budova v Gorkého ulici č. 16. Od roku 1960 měla škola 2 pobočky, ve Františkových Lázních a v Lubech u Chebu.

Vlastní nová budova v Židovské ulici

V roce 1958, po velkých bojích s místními úřady, se konečně škola dočkala velkého vlastního projektu. Byl to projekt na vybudování zbrusu nové budovy pro účely místní hudební školy. V Židovské ulici byly staré domy (přiznejme, že na spadnutí), a tak se stavbaři tehdejšího národního podniku "Pozemní stavby" rozhodli, že začnou úplně od základů.

    

Projekt byl vypracovaný opravdu na míru: 1964 stavba nové budovy Židovská ulice20 individuelních učeben, taneční sál, ateliér na ploše 120 m2, koncertní sál pro 100 návštěvníků, klubovna v gotické místnosti, 5 pracoven, místnosti pro archiv, sklady, zkušebny pro smyčcové a dechové nástroje, šatny, hygienická zařízení, no prostě všechno, co taková "Lidová škola umění" k dobré práci potřebuje.

Pro zajímavost: Celý projekt tehdy stál 3.000.000,- Kč a vybavení vyšlo na 120.000,- Kč.

Nová budova byla slavnostně otevřena 6. září 1964.

Nová budova 1964  Nová budova 1964 - pohled ze dvora

Přejmenování školy

Jindřich JindřichK slavnostnímu přejmenování školy došlo až za čtyři roky po otevření školy, a to 2. října 1968. Od tohoto data nese škola jméno chodského rodáka, hudebního skladatele a sběratele lidových písní, národního umělce a nositele Řádu práce, pana Jindřicha Jindřicha.

 

 

 

 

 

Mládežnický dechový orchestr 2.10.1968Dne 2. října 1968 v 16.30 hodin zahájil slavnost přejmenování školy
Mládežnický dechový orchestr pod vedením Václava Kučery.

 

 

Josef Frouz 1968 Proslov vedoucího odboru školství tehdejšího ONV Josefa Frouze
při slavnostním přejmenování školy.

 

 

Miroslav Mayer 1968Proslov tehdejšího ředitele školy Miroslava Mayera.

 

 

 

Deska na budově školy z roku 1968Bronzová deska, která byla slavnostně odhalena u vchodu do Lidové školy umění.

 

Deska na budově školy ze současnostiPo "Sametové revoluci" v roce 1989 byly všechny Lidové školy umění přejmenovány na Základní umělecké školy, a proto byla v následujících letech deska vyměněna. Tato deska visí na budově vedle hlavního vchodu dodnes.

 

 

Ředitelé v historii školy

Josef Šťastný 1. 3. 1946 - 1. 9. 1952
Josef Kočí 1. 9. 1952 - 1. 9. 1957
Miroslav Mayer 1. 9. 1957 - 1. 9. 1972
Jaroslav Endršt 1. 9. 1972 - 1. 9. 1990
Karel Bosák 1. 9. 1990 - 1. 8. 2012
Jiří Smitek 1. 9. 2012 - dodnes

Pedagogické sbory v historii školy

Pedagogický sbor LŠU 1976/1977

1976/1977 

Sedící zleva: Jiřina Pešková - klavír, Blanka Vrbová - klavír, Helena Thurnová - klavír (zástupce ředitele), Jiřina Čeganová - klavír, (nastoupila po mateřské dovolené), Zdenka Kořánová - klavír, Jaroslava Pokorná - LDO, Josefa Němcová - korepetice (částečný úvazek - důchodce)

Stojící 1. řada: Eva Kůrková - klavír, Václav Kučera - MDO,  Marie Cillerová - housle, Roswitha Fejfarová - akordeon, Anna Vystydová - výtvarný obor, Věra Zemandlová - hudební nauka, Miloslava Janošcová-Vaníčková - housle (částečný úvazek), Marie Nývltová - taneční oddělení, Miroslav Mayer - akordeon

Stojící 2. řada: Ing. František Vavák - violoncello (částečný úvazek-důchodce), Čestmír Věrný - horna, JUDr. Karel Soukup - LDO (částečný úvazek), Josef Šupka - klarinet, Jaroslav Endršt - ředitel školy, František Hudec - flétna, Vladimír Relich  - výtvarný obor, Karel Bosák - trubka, Dobroslav Táborský - housle, Miroslav Pešek - akordeon a horna, Zdenka Žofáková - klavír (částečný úvazek - důchodce)

Pedagogický sbor LŠU 1980/1981 1980/1981

 

 

 

Pedagogický sbor LŠU 1985/19861985/1986

 

 

 

Pedagogický sbor LŠU 1987/19881987/1988

Kalendář akcí

Nechte si posílat naše pozvánky do e-mailu.

Uvedené termíny můžeme průběžně aktualizovat.


 ZÁŘÍ

4.-8. - domluva rozvrhu


 ŘÍJEN

19. - 1. školní koncert

21. - Grand Prix

28.-29. - ladění klavírů


 LISTOPAD

1. - Slavnostní oceňování nejúspěšnějších žáků v soutěžích, Dvorana Loket

4. - Halloween - Příběhy zemřelých bytostí

10. - Vystoupení žáků LDO v Papírně

18. - Noc divadel LDO

23. - 2. školní koncert

30. - Louskáčkování představení TO v ZDCH

 


 PROSINEC

21. - 3. školní koncert


 LEDEN

21. - koncert klavírního oddělení (Císařské lázně)

25. - 4. školní koncert


ÚNOR

1. - přehlídka mladých    talentů klavírní hry

9. - okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

29. - 5. školní koncert


BŘEZEN

6. - okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

21. - koncert učitelů

26. - 6. školní koncert


DUBEN

11. - přehlídka etud (klavírní oddělení)

23. - výchovné koncerty pro MŠ

25. - 7. školní jazzový koncert


KVĚTEN

2. - den otevřených dveří

5. - koncert pro maminky KC Svoboda

16. - zápis žáků do ZUŠ

30. - 8. školní koncert

31. - koncert a vernisáž Akademie pro seniory


 ČERVEN

1. - ZUŠ Open

15. - ZUŠ Open v Karlových Varech

19. - slavnostní předání absolventských vysvědčení