Základní umělecká škola
Jindřicha Jindřicha Cheb
Pomáháme rozvinout
přirozený talent dětí
Drobečková navigace

Vše o škole > Obory > Hudební obor

Hudební obor

nástroj: 1x v týdnu (45 minut)

hudební nauka: 1 x v týdnu (45 minut)

pěvecké sbory: 2 x v týdnu (65 minut)

Hudební nauka

Hudební poznatky z jednotlivých předmětů rozšiřuje a upevňuje hudební nauka, která pomáhá vychovat z žáků hudbymilovné a kulturní lidi.

Cílem by pro všechny absolventy hudebního oboru mělo být dosažení takové hudební úrovně, aby se mohli dál uplatnit jako dobří amatérští hudebníci a podle zájmu se mohli dál úspěšně ucházet o studium na středních a vysokých školách s hudebním zaměřením.

Žáci navštěvují jednu hodinu hudební nauky týdně podle rozvrhu hudební nauky.

Přípravný ročník
Přípravná hudební výchova (PHV) je zkušební třída pro začínající muzikanty. Seznamují se zvoleným hudebním nástrojem a zároveň navštěvují přípravnou hudební výchovu, kde si osvojují základní hudební znalosti. Na konci školního roku jsou pak žáci na základě postupové zkoušky přijímáni do 1. ročníku základního studia.

Hra na nástroj, zpěv

Učitelé hudebního oboru jsou uvedeni v přehledu pedagogů naší školy.

V hlavním předmětu se učí žáci zvládnout techniku a výraz zvoleného nástroje nebo zpěvu tak, aby se jim stal prostředníkem k sebevyjádření, reprodukci skladeb sólových, ansámblových a komorních, případně vlastní improvizaci. Poznávají hodnotnou hudební literaturu, cvičí se v pohotovosti, čtení z listu a paměti. Dále procházejí přípravou k souhře: čtyřruční hra, hra v souboru, orchestru, komorní hra, komorní a sborový zpěv.

Ve vyšších ročnících se dále žáci zapojují do souborové a komorní hry.

Výuka v hudebním oboru se řídí podle platných učebních plánů.

Hudební nástroje
Hudební obor nabízí studium hry na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, trubku, lesní roh, tenor, baryton, pozoun, tubu, housle, violu, violoncello, kontrabas, klavír, akordeon, keyboard, kytaru, baskytaru, dudy a bicí nástroje.

Studijní zaměření

Dechové a bicí, Smyčcové, Klavírní, Kytarové, Akordeonové, Pěvecké - rozvrh zkoušek.

 
Z koncertu klavírního oddělení v Císařských lázních 18.1.2015  
Koncert žáků ze třídy Petry Volfové dne 31.1.2013 Koncert klavírního oddělení dne 6.3.2013

Z koncertu žáků ze třídy Petry Volfové dne 31.1.2013

 Z koncertu klavírního oddělení dne 6.3.2013

   

Třída I. Žídkové 18.1.2013

smyčcový soubor

Z koncertu žáků třídy I. Žídkové 18.1.2013

 Smyčcové oddělení

 

Základní studium
Základní studium od 1. ročníku se obvykle se dělí na dva cykly, z nichž první trvá 7 let a druhý 4 roky, u jednotlivých nástrojových oborů se délka cyklů může lišit.

Žáci navštěvují jednu hodinu výuky hlavního nástroje týdně.

Uplatnění

Žáci hudebního oboru naší školy se aktivně podílí na bohatém kulturním životě města a okolí. Každoročně pořádáme koncerty pro veřejnost, koncerty pro seniory, koncerty pro základní  a mateřské školy, vánoční koncerty a besídky pro rodiče, hudební doprovody na různých výstavách, vernisážích, slavnostních akcích apod.

Každoročně připravujeme žáky do soutěží Základních uměleckých škol v sólové, komorní a souborové hře, které vypisuje ministerstvo školství a také ke studiu na uměleckých školách vyššího typu jako jsou konzervatoře či jiné střední umělecké školy.

Poslání

Posláním hudebního oboru je poskytovat žákům, kteří mají potřebné předpoklady a zájem, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se ve svém životě dovedli uplatnit v různých žánrech jako amatéři nebo budoucí profesionálové, byli schopni vlastního instrumentálního nebo pěveckého projevu a vypěstovat v nich vědomí, že v umění jsou tyto hodnoty výsledkem cílevědomé a ukázněné práce.

Kalendář akcí

Nechte si posílat naše pozvánky do e-mailu.

Uvedené termíny můžeme průběžně aktualizovat.


 ZÁŘÍ

4.-8. - domluva rozvrhu


 ŘÍJEN

19. - 1. školní koncert

21. - Grand Prix

28.-29. - ladění klavírů


 LISTOPAD

1. - Slavnostní oceňování nejúspěšnějších žáků v soutěžích, Dvorana Loket

4. - Halloween - Příběhy zemřelých bytostí

10. - Vystoupení žáků LDO v Papírně

18. - Noc divadel LDO

23. - 2. školní koncert

30. - Louskáčkování představení TO v ZDCH

 


 PROSINEC

21. - 3. školní koncert


 LEDEN

21. - koncert klavírního oddělení (Císařské lázně)

25. - 4. školní koncert


ÚNOR

1. - přehlídka mladých    talentů klavírní hry

9. - okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

29. - 5. školní koncert


BŘEZEN

6. - okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

21. - koncert učitelů

26. - 6. školní koncert


DUBEN

11. - přehlídka etud (klavírní oddělení)

23. - výchovné koncerty pro MŠ

25. - 7. školní jazzový koncert


KVĚTEN

2. - den otevřených dveří

5. - koncert pro maminky KC Svoboda

16. - zápis žáků do ZUŠ

30. - 8. školní koncert

31. - koncert a vernisáž Akademie pro seniory


 ČERVEN

1. - ZUŠ Open

15. - ZUŠ Open v Karlových Varech

19. - slavnostní předání absolventských vysvědčení