Základní umělecká škola
Jindřicha Jindřicha Cheb
Pomáháme rozvinout
přirozený talent dětí
Drobečková navigace

Vše o škole > Školné

Školné

Školné stanovuje ředitel školy na základě vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání ze dne 9. 2. 2005.

Způsob platby

Školné se hradí pololetně bezhotovostním převodem na účet ZUŠ (ve výjimečných případech hotově v kanceláři školy).
Číslo účtu, variabilní symbol na dané pololetí a částka budou uvedeny na platebním předpisu, který bude rodičům poslán e-mailem.

Splatnost

1. pololetí nejpozději do 15. září, 2. pololetí nejpozději do 15. února.

Školné

Obor

Předmět

Pololetně

Hudební

Hra na hudební nástroj - 45 min.(individuální výuka)

1 500,- Kč
 

Hra na hudební nástroj - 45 min. (2 žáci v hodině)

1 000,- Kč
 

Sólový zpěv - 45 min. (individuální výuka)

1 500,- Kč
 

Sólový zpěv - 45 min. (2 žáci v hodině)

1 000,- Kč
 

Pěvecký sbor Sedmikrásky (3 vyučovací hodiny týdně)

800,- Kč
 

Pěvecký sbor Kopretiny (3 vyučovací hodiny týdně)

800,- Kč
 

Druhý nástroj

1 500,- Kč
 

Půjčovné za hudební nástroj

400,- Kč
Taneční

Taneční tvorba a interpretace (2 – 6 vyučovacích hodin týdně)

1 000,- Kč
Výtvarný Kresba a malba (2 - 3 vyučovací hodiny týdně) 1 200,- Kč
  Keramika (2 - 3 vyučovací hodiny týdně) 1 200,- Kč
Literárně dramatický Dramatická hra (2 -4 vyučovací hodiny týdně) 1 100,- Kč

Půjčování hudebních nástrojů

Škola půjčuje smyčcové a dechové hudební nástroje kromě zobcové flétny.

 

Máte-li dotazy k uvedenému ceníku, napište nám.

Aktuality

Kalendář akcí

Nechte si posílat naše pozvánky do e-mailu.

Uvedené termíny můžeme průběžně aktualizovat.


BŘEZEN

1. - přehlídka klavírních etud

4. - 5. - Soustředění, Kopretiny

9. - Krajské kolo v komorní hře s převahou žesťových nástrojů, ZUŠ Sokolov

 - Hašlerky, Déčko, 18.00

15. -  Krajské kolo v komorní hře s převahou dřevěných nástrojů, ZUŠ Cheb

16. - Okresní kolo ve hře na keyboard ZUŠ Sokolov

17. - vystoupení na společenském večeru k mistrovství republiky v krasobruslení, TO, KC Svoboda

18. - Klavírní soutěž – Beethovenovy Teplice

22.- Celostátní kolo soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek, Karlovy Vary

24. - Recitační soutěž Dětská scéna, Ostrov
nad Ohří

24. - Koncert kytarového oddělení, sál ZUŠ, 17.30

25. - vystoupení na plesu Joker, TO, KC Svoboda

27. - Předávání ocenění Schola Ludus, Smile Band, KC Svoboda

28. - Předávání ocenění za Karlovarský kraj, vystoupení žáků Petry Volfové, Muzeum, 14.00

- Prezentace chebských škol, Smile Band, KC Svoboda, 15.00

28. - 6. školní koncert, 17.00

30. - zájezd na představení Divadlo

komedie Praha, TO

30. - koncert učitelů, 18.00


DUBEN

1. - Velikonoce v chebském muzeu, LDO, Sedmikrásky a Kopretiny

24. - výchovné koncerty pro MŠ

25. - Den otevřených dveří, 14-18

27. - 7. školní koncert


KVĚTEN

3. - Zápis, 14-18