Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb

pomáháme rozvinout přirozený talent dětí

O škole

Hudební obor nabízí studium v dechovém a bicím, smyčcovém, klavírním, kytarovém, akordeonovém a pěveckém oddělení.

Při škole působí několik hudebních souborů a pěveckých sborů, kde žáci získávají nové dovednosti při souhře.

Během školního roku můžete navštívit školní koncerty a další akce, o kterých s předstihem informujeme v Aktualitách.

 

Výtvarný obor se kromě klasické malby a kresby věnuje různorodým technikám - grafice, linorytu, modelování a keramice. Práce našich žáků jsou k vidění i ve vestibulu naší školy, zdobí chodby i předsálí a jsou pravidelně obměňovány. Přijďte nahlédnout.

 

Taneční obor - Od správného držení těla a prvních tanečních krůčků až po zvládnutí základů jednotlivých tanečních technik. Taneční skupina tradičně doprovází Městský dechový orchestr.

 

Literárně dramatický obor nabízí žákům osvojit si přirozený a kultivovaný projev, komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a estetické vnímání. Rozvíjí zároveň techniky pohybové, mluvní a hudebně - rytmické. Kromě vlastní tvorby divadelní a slovesné navštěvují žáci vybraná divadelní a filmová představení, koncerty a výstavy.

ba, kresba, grafické techniky - linoryt, modelování a tvorba z keramické hlíny.

Uvažujete-li o studiu na naší škole...

... vězte, že naši školu navštěvují žáci již od předškolního věku. Každoročně v květnu probíhá Zápis nových žáků. Vzdělání je poskytováno za úplatu a podle ŠVPučebních plánů MŠMT.

Úspěchy našich žáků - Rádi zde prezentujeme výsledky našich žáků v různých soutěžích a přehlídkách.

Učitelé jsou uvedeni v přehledu pedagogů naší školy.

Historie školy sahá až do doby před 2. světovou válkou, velmi pečlivě a zajímavě je zachycena v kronice naší školy.

Česky Deutsch

Aktuality a koncerty

VOLNÉ MÍSTO

Učitel klavíru

Vážení kolegové,

ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb hledá učitele klavíru na plný úvazek od 1. září 2017.

Případní zájemci se mohou hlásit na email: zuscheb@zuscheb.cz nebo na tel. 354 422 993.

Jiří Smitek, ředitel školy


Kalendář akcí

Nechte si posílat naše pozvánky do emailu.


PRÁZDNINY

otevřeno máme každé pondělí v 9 - 10 hodin


SRPEN

25. - 26. - Komedie o tom velkém chebském mordu, LDO + TO, Valdštejnské slavnosti


ZÁŘÍ

4. - začátek školního roku

6. - domlouvání rozvrhů pro nové žáky, 14.00 – 18.00

Zařazení nových žáků k jednotlivým učitelům

10. - Avon pochod, TO + MDO