Základní umělecká škola
Jindřicha Jindřicha Cheb
Pomáháme rozvinout
přirozený talent dětí
Drobečková navigace

Vše o škole > Aktuality > Archiv aktualit

Archiv aktualit


Koncert učitelů

Datum konání: 13. 2. 2014

Zveme Vás na tradiční KONCERT UČITELŮ, který se koná ve čtvrtek 13. února od 19 hodin v koncertním sále školy.


Publikováno 3. 2. 2014 19:38

Ocenění města ke Dni učitelů

Datum konání: 18. 3. 2013

M. Vaníčková získala ocenění města

Dne 18.3.2013 u příležitosti Dne učitelů získala paní učitelka Miloslava Vaníčková ocenění města Chebu.

K ocenění paní učitelce blahopřejeme.

 

 

 


Publikováno 28. 3. 2013 10:46

Ocenění ke dni učitelů

U příležitosti oslav Dne učitelů předával hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný ocenění za celoživotní vynikající práci v oblasti školství. 

Pamětní list hejtmana Karlovarského kraje – za dlouholetou vynikající a záslužnou vzdělávací a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti školství  získal i pan Jaroslav Pašek, učitel naší základní umělecké školy.

Panu učiteli blahopřejeme a připojujeme se k poděkování za jeho práci.


Publikováno 24. 4. 2014 14:41


Menu

Aktuality

Kalendář akcí

Nechte si posílat naše pozvánky do e-mailu.

Uvedené termíny můžeme průběžně aktualizovat.


ZÁŘÍ

zrušeno: (19. - vystoupení tanečního oddělení pro MŠ a ZŠ v Západočeském divadle Cheb)


ŘÍJEN

1. - slavnostní zahájení Akademie pro seniory

19. - 22. - ladiči

22. - 1. školní koncert


LISTOPAD

Noc divadel

26. - 2. školní koncert


PROSINEC

Adventní koncert pěveckého oddělení a hostů, vystoupení na vánočních trzích, LDO, pěvecké sbory

vánoční koncert v KC Svoboda, MDO

17. - 3. školní koncert


LEDEN

koncert klavírního oddělení

8. -  testy z HN

28. - 4. školní koncert


ÚNOR

25. - 5. školní koncert


BŘEZEN

18. - Koncert učitelů

25. - 6. školní koncert


DUBEN

16. - koncert bývalých žáků školy

20., 21. - výchovné koncerty pro MŠ

27. - Den otevřených dveří

29. - 7. školní koncert

Velikonoce v muzeu, LDO


KVĚTEN

5. - zápis do ZUŠ

16. - jarní koncert pro maminky, KC Svoboda

20. - 8. školní koncert

Postupové a závěrečné zkoušky

28. - testy z HN


ČERVEN

postupové a závěrečné zkoušky

16. - slavnostní předávání absolventských vysvědčení